ROK 2018

Dokumentacje Geologiczno – Inżynierskie i Projekty Robót Geologicznych :

 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża budowy kurnika, rozbudowy istniejącego kurnika wraz z infrastrukturą na działce nr 60/7 przy ulicy Podlesie w miejscowości Bąków, woj. śląskie;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla budowy hali produkcyjno – usługowo – magazynowej wraz z częścią socjalno – biurową, z zewnętrznymi instalacjami zasilającymi, drogami i parkingami na działkach nr 18 i 386/20 obr. Bieruń Stary w Bieruniu  przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża rozbudowy drogi  powiatowej nr 2602s – ulicy Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok 1,2 km (od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką. DOTYCZY PRZEBUDOWY MOSTU NAD BAJERKĄ”;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla budowy bocznej  drogi ulicy Bijasowickiej w miejscowości Bieruń, woj. śląskie

Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego i Projekty Geotechniczne :

 • Rozbudowa budynku magazynowo – usługowego o halę magazynową na działkach nr 2879/9 – 2879/12 przy ulicy Pod Grapą w miejscowości Kozy, woj. śląskie;
 • Rozbudowa budynku magazynowego o budynek usługowy na działce nr 2879/18 przy ulicy Pod Grapą w miejscowości Kozy, woj. śląskie;
 • Budowa budynku handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą, utwardzeniem placu i komunikacji oraz parkingiem na działce nr 436/3, 436/1 przy ulicy Legionów 82  w miejscowości Czechowice – Dziedzice, woj. śląskie;
 • Budowa silosów wraz z niezbędną infrastrukturą, urządzeniami powiązanymi technologicznie oraz wagi samochodowej w miejscowości Zabrzeg, woj. śląskie;
 • Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Kopernika i Hrabiego Kotulińskiego w miejscowości Czechowice – Dziedzice, woj. śląskie;
 • Rozbudowa i nadbudowa budynku pensjonatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Aparthotel na działce nr 2706/28 przy ul. Zdrowia w miejscowości Szczyrk, woj. śląskie;
 • Rozbudowa drogi powiatowej 2602s – ulicy Góreckiej w Skoczowie  na odcinku ok. 1,2 km (od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką;
 • Budowa 3 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na działce nr 151/38, 4117/2 przy ulicy Sarni Stok  w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Rozbudowa budynku o halę sportową na działkach nr 3789/280, 3789/35 przy ulicy Romualda Traugutta w miejscowości Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie;
 • Budowa hali magazynowej oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na produkcyjną wraz z zabudową przestrzeni pomiędzy istniejącymi zabudowaniami  przy ulicy Przemysłowej w miejscowości Tychy, woj. śląskie;
 • Budowa hali z częścią biurowo – socjalną na działce nr 6833/, 4328/69, 4328/62, 4328/65, 4328/88, 4328/86, 4328/85, 4328/87 przy ulicy Boruty – Spiechowicza w miejscowości  Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa hali garażowo – magazynowej na działce nr 430/8 miejscowości Jasienica, woj. śląskie;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2691S ulicy Hażlaskiej w miejscowości Cieszyn, woj. śląskie;
 • Rozbudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego w miejscowości Marklowice, woj. śląskie;
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 637071S – ulicy Gdańskiej w miejscowości Pogwizdów, woj. śląskie;
 • Remont ulicy Słowiańskiej w miejscowości Wodzisław Śląski, woj. śląskie;
 • Budowa sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN500/630mm od komory KS5-6 przy ul. Żyznej do komory KS5-11 przy Alei gen. Władysława Andersa wraz z przyłączem ciepłowniczym 2xDN100/225mm do budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 przy ul. Doliny Miętusiej 5 w Bielsku-Białej;
 • Przebudowa istniejącej sieci cieplnej na rurociągi preizolowane 2xDN150/280-DN 40/125mm od komory KS5-4 przy ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Miętusiej w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie.
 • Budowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku Ke2 przy ul. Akademii Umiejętności do połączenia z istniejąca siecią ciepłowniczą kanałową na działce nr 322/20 przy ulicy  Barskiej w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego wraz z budową mostu na rzece Bobrówka w miejscowości Cieszyn, woj. śląskie;
 • Budowa budynku magazynowego wraz z zapleczem biurowo – sanitarno – socjalnym, placem manewrowy dla samochodów ciężarowych i parkingiem dla samochodów osobowych na części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 129/16, 129/19, 129/20 i 131/1 przy ulicy Żywieckiej 118 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa zbiornika retencyjnego na wodę przy ulicy Żywieckiej 118 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Rozbudowa ulicy Wyzwolenia w miejscowości Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie;
 • Rozbudowa ulicy Wyzwolenia w miejscowości Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie. Dotyczy rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na wybranym odcinku starego torowiska w rejonie istniejącego wiaduktu;
 • Budowa budynku pensjonatu na działce nr 163/6 przy ulicy Karbowej w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 163/6 przy ulicy Karbowej w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie.

Pomiary geofizyczne :

 • Wykonanie pomiarów elektrooporowych na potrzeby budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 1629/33 przy ul. Borowej w miejscowości Paniówki, woj. śląskie;

Nadzory budowlane :

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 94 nadzorów na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 25 nadzorów na terenie Republiki Czeskiej;
 • Budowa hali magazynowej oraz budynku biurowego z częścią magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 5441/6, 5441/7, 5441/8 przy ulicy Pod Grapą w miejscowości Kozy, woj. śląskie;
 • Rozbudowa budynku magazynowo – usługowego o halę magazynową na działkach nr 2879/9 – 2879/12, 2957/7, 2956/3przy ulicy Pod Grapą  w miejscowości Kozy, woj. śląskie;
 • Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Paderewskiego w miejscowości Czechowice – Dziedzice, woj. śląskie;
 • Budowa budynku produkcyjno-usługowego z urządzeniami towarzyszącymi oraz dwóch zjazdów z drogi publicznej na działce nr 47/12 i 3443/6 przy ul. Węglowej w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie;
 • Budowa  hali usługowej na działce nr 307/21, 307/22 przy ulicy Bibliotecznej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjno-magazynowego – dobudowa hali produkcyjno-magazynowej na działce nr 630/58 przy ulicy Bestwińskiej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa hali magazynowej z częścią biurową na działkach nr 4031/4, 2093/15, 3628/12, 1945/38 przy ulicy Kwiatkowskiego w miejscowości Wilkowice, woj. śląskie;
 • Budowa budynku usługowego (gastronomia) na działce nr 125/107, 47/21 przy ul. Warszawskiej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa zakładu produkcyjnego montażu masztów i żaluzji aluminiowych na działce nr 611/1 przy ulicy Oświęcimskiej w miejscowości Dankowice, woj. śląskie;
 • Rozbudowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Polance Wielkiej;
 • Wykonanie boiska przy szkole w Marcyporębie, gmina Brzeźnica;
 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Zielonej od ulicy Kusocińskiego do skrzyżowania z ulicą Grzybową w miejscowości Chrzanów, woj. małopolskie;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 510340K ulicy Długiej w Przeciszowie w km 1+188 – 1+728. Etap II;
 • Remont drogi gminnej ulicy Społecznej w miejscowości Nowa Wieś, woj. śląskie;
 • Przebudowa zjazdu publicznego (stanowiącego wyjazd) w km DK 79 371+200,00 oraz budowa zjazdu publicznego z DK 79 w km 371+126,50 (stanowiącego wyjazd) w miejscowości Wola Filipowska;
 • Przebudowa boiska sportowego na terenie zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z ogrodzeniem, instalacjąoświetlenia boiska z odwodnieniem przy ul. Gimnazjalnej w miejscowości Podolsze , woj. małopolskie;
 • Budowa sieci wodociągowej, ul. Długa, ul. Olkuska, ul. Lipowa w Czyżówce – etap III, ul. Lipowa;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – zadania 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej – kanał E;
 • Przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy Chabrowej w miejscowości Libiąż, woj. małopolskie;
 • Przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy Spacerowej w miejscowości Bolęcin, woj. małopolskie;
 • Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Nad Paleczką” w miejscowości Zembrzyce, woj. małopolskie.
 • Zagospodarowanie terenów przy ulicy Sikorskiego w miejscowości  Chrzanów, woj. małopolskie;
 • Budowa magazynu oleju na działce nr 2/7 przy ul. Grażyńskiego 141 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego o nowy segment hali produkcyjno – magazynowej, budynek biurowy, budynek zaplecza socjalnego i wiatę dla Kontakt – Simon S.A. przy ulicy Bestwińskiej 21 w miejscowości Czechowice – Dziedzice, woj. śląskie;
 • Budowa parkingu przy kościele w Sułkowicach Bolęcinie, woj. małopolskie;
 • Budowa budynku biurowego z częścią produkcyjno – magazynową na działce nr 181/22 przy ulicy Bielskiej w miejscowości Jaworze, woj. śląskie;
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego na działce nr 692 w Skoczowie przy ul. Ustrońskiej;
 • Rozbudowa ulicy Kukułek na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Łęgowej w Biesku – Białej;
 • Rozbudowa ulicy Łęgowej na odcinku od ulicy Wczasowej do ulicy Kukułek w Biesku – Białej;
 • Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Bielsku – Białej
 • Remont drogi gminnej ul. Społecznej w miejscowości Nowa Wieś, woj. śląskie;
 • Remont schodów wejściowych do Teatru Polskiego przy ul. 1 Maja 1 w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie.

Opinie geotechniczne:

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 68 opracowania na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 28 opracowania na terenie Republiki Czeskiej;
 • Budowa wyciągu narciarskiego talerzykowego Tatrapoma typu H w rejonie górnej części istniejącej trasy zjazdowej przy Kolei Kinowo – Terenowej PKL S.A. na Górze Żar w miejscowości Międzybrodzie Żywieckie, woj. śląskie;
 • Budowa budynku biurowo – socjalnego wraz z halą produkcyjną na działce nr 2879/19 przy ulicy Pod Grapą  w miejscowości Kozy, woj. śląskie;
 • Budowa dwóch hal magazynowych z częścią biurowo – socjalną na działce nr 1637/6 przy ul. Wieszczęckiej w miejscowości Rudzica, woj. śląskie;
 • Dobudowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z budynkiem biurowo – ekspozycyjno – socjalnym do istniejącej hali magazynowej przy ulicy Międzyrzeckiej 149 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń skarbca na pomieszczenia usługowe w budynku usługowo – biurowym przy ulicy Niepodległości 10A  w miejscowości Czechowice – Dziedzice,  woj. śląskie;
 • Instalacja prasy FAGOR 400T na terenie Shiloh Industries Sp. z o.o. przy ulicy Wyzwolenia 84 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa budynku usługowego i murów oporowych na działce nr 2177/557 przy ulicy Podgórskiej w miejscowości Kozy, woj. śląskie.
 • Budowa budynku usługowo – handlowego z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami publicznymi na działkach nr 1618/1, 1619-1624 w miejscowości Myślenice, woj. małopolskie;
 • Budowa budynku technicznego oczyszczalni ścieków z wpustem do rzeki na działce nr 3881 w miejscowości Rzyki, woj. małopolskie;
 • Rozbudowa budynku biurowego przy ulicy Piłsudskiego 7  w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie. Dotyczy odbioru odkrywek fundamentu;
 • Budowa warsztatu samochodowego z wiatą na działce nr 30/50, 30/51, 30/52, 30,48 przy  ulicy Harfowej w miejscowości Bielsko – Biała , woj. śląskie;
 • Budowa 6 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych A, B, C, D, E, F na działce nr 3625/63, 3652/63, 3653/63, 3659/63, 3762/63, 3763/63, 3658/63 przy ulicy Rybnickiej, Drzymały, Sasanek w  miejscowości Gostyń, woj. śląskie;
 • Budowa 5 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych A, B, C, D, E na działce nr 4438/107 przy ulicy Rybnickiej w  miejscowości Gostyń, woj. śląskie;
 • Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Szczyrku przy ul. Kasztanowej;
 • Budowa budynku usługowego (budynek myjni oraz diagnostyki samochodów ciężarowych) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1045/5, 1051/4, 1051/3 przy ulicy Żywieckiej w miejscowości Rybarzowice, woj. śląskie;
 • Rozbudowa ulicy Bystrzańskiej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie. Dotyczy budowy zatoki autobusowej;
 • Rozbudowa ulicy Zapłocie Duże w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie. Dotyczy budowy zatoki postojowej;
 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Morcinka w miejscowości Kaczyce, woj. śląskie;
 • Budowa i przebudowa wodociągu wraz z budową komory wodomierzowej w rejonie ulicy Cichej w miejscowości Godziszka, woj. śląskie;
 • Budowa chodnika przy ulicy Połomskiej w miejscowości Jastrzębie – Zdrój, woj. śląskie;
 • Budowa chodnika przy ulicy Niepodległości w miejscowości Jastrzębie – Zdrój, woj. śląskie;
 • Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4473 Kęty – Podlesie – Kobiernice – ul. Parkowa w miejscowości Kobiernice, woj. śląskie;
 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 od km 20+048 do km 20+138 w miejscowości Świnna, woj. śląskie;
 • Budowa dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach nr 65/1 i 65/5 przy ulicy Krakusa w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego o cześć biurową przy ulicy Rolnej 2 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa bocznej drogi ulicy Bijasowickiej w miejscowości Bieruń, woj. śląskie;
 • Rozbudowa Skrzyżowania ulicy Czerwonej z ulicą Niepodległości w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa budynku rekreacyjno – noclegowego Wiklinowa Stodoła na działce nr 480 i 481 w miejscowościJeziorzany, woj. małopolskie;
 • Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia na działce nr 31/1 w miejscowości Rudzica, woj. śląskie;
 • Budowa studni chłonnej na działce nr 2177/726 przy ulicy Tęczowej w miejscowości Kozy, woj. śląskie;
 • Budowa studni chłonnej na działce nr 1133/7 przy ulicy Halentówka w miejscowości Mazańcowice, woj. śląskie
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem do rowu na działce nr 1054/1 przy ul. Rolniczej 1 w miejscowości Bierna, woj. śląskie;
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem do studni chłonnej na działce nr 2676/1 i 2677/1 przy ulicy Dojazdowej 1D w miejscowości Bujaków, woj. śląskie;
 • Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną na działce nr 5025/1 przy ulicy Kamieniec w miejscowości Lipowa, woj. śląskie;
 • Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną na działce nr 5926/2 przy ulicy Rychwałdzkiej 21 w miejscowości Gilowice, woj. śląskie;
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Złoty Potok 69  w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa budynku gospodarczego na działce nr 2337/10 przy ulicy Wiejskiej w miejscowości Inwałd, woj. małopolskie;
 • Budowa studni chłonnej na działce nr 703/70 przy ulicy Korfantego w miejscowości Gierałtowice, woj. śląskie;
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego     na działce nr 674/4 przy ulicy Legionów 92A w miejscowości Czechowice – Dziedzice,  woj. śląskie;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w wybranych rejonach działki nr 1500/77 przy ulicy Tkackiej w miejscowości Andrychów, woj. śląskie;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w obrębie istniejącego wykopu fundamentowego  na działce nr 4822  przy ulicy Starowiejskiej w miejscowości Osiek, woj. małopolskie;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w wybranym fragmencie działki nr 301/26 w miejscowości Pławy, woj. małopolskie.
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w wybranym fragmencie działki nr 1575 w miejscowości  Rychwałd, woj. śląskie

ROK 2017

Dokumentacje Geologiczno – Inżynierskie i Projekty Robót Geologicznych :

 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla budowy budynku usługowo – handlowego na działce nr 4359/60 przy ulicy Piekarska 74 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie.
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla budowy hali produkcyjno – usługowo – magazynowej wraz z częścią socjalno – biurową, z zewnętrznymi instalacjami zasilającymi, drogami i parkingami na działkach nr 18 i 386/20 obr. Bieruń Stary w Bieruniu  przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego i Projekty Geotechniczne :

 • Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4422S, ul. Bielska w miejscowości Ligota – obiekt w km 7+75  nad kanałem Ligockim;
 • Budowa zespołu 10 budynków wolnostojących typu Mały Dom po 9 lokali mieszkalnych w każdym wraz z garażami podziemnymi w Sosnowcu przy ulicy Klimontowskiej na działce nr 5309/4 wraz z drogą dojazdową poprzez działkę nr 5309/12;
 • Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową na działkach nr 3915/8, 3915/9, 3915/10, 3915/11, 3915/12 oraz 3915/13 przy ulicy Drzymały w miejscowości Czechowice – Dziedzice, woj. śląskie;
 • Budowa hali magazynowej na działce nr 5485 przy ulicy Starowiejskie w miejscowości Czechowice – Dziedzice, woj. śląskie;
 • Budowa budynku handlowo – magazynowo – biurowego na działce nr 4359/60 przy ulicy Piekarskiej 74 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Budowa budynku produkcyjno – magazynowej  na działce nr 1915/1 w miejscowości Łąka, woj. śląskie;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na potrzeby określenia możliwości rozbudowy oraz sprawdzenia nośności podłoża budynku istniejącej hali produkcyjno – magazynowej przy ulicy Młyńskiej 24 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na potrzeby wykonania koncepcji budowy parkingu przy ulicy Tadeusza Rychlińskiego w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na działkach nr 716/4 i 717/4 przy ulicy Kołodzieja w miejscowości Siemianowice, woj. śląskie;
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 3549/61 przy ulicy Sobieskiego w miejscowości Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w wybranym fragmencie działki nr 848/4 przy ulicy Wyzwolenia w miejscowości Buczkowice, woj. śląskie;

Nadzory budowlane :

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 75 nadzorów na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 15 nadzorów na terenie Republiki Czeskiej;
 • Budowa zaplecza wielofunkcyjnego stadionu sportowego przy ulicy Sportowej 5 w miejscowości Ustroń, woj. śląskie;
 • Budowa hali na działce nr 2246/10 w miejscowości Mazańcowice, woj. śląskie;
 • Budowa hali magazynowej i biurowej przy ul. Świerkowickiej w miejscowości Czechowice – Dziedzice, woj. śląskie;
 • Budowa niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą gimnastyczną na działkach nr 2872/15 i 2872/16 przy ul. Cmentarnej w miejscowości Kozy, woj. śląskie;
 • Rozbudowa zespołu szkół samorządowych w przy ul. Szkolnej w Roczynach, woj. śląskie;
 • Budowa budynku administracyjnego na terenie  Placówki Straży Granicznej przy ul. Komorowickiej 164 w miejscowości Bielsko – Biała , woj. śląskie;
 • Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno – biurową wraz z instalacjami wewnętrznymi , infrastrukturą, drogami wewnętrznymi, parkingami, placem manewrowym, i silosami przy ulicy Fabrycznej w miejscowości Oświęcim. Etap I;
 • Budowa laboratorium analitycznego na działce nr 12/17, 12/33 i 12/25 przy ulicy Wesołej – Cichej w miejscowości Bielsko-Biała,  woj. śląskie;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4489S Kaniów – Dankowice – Stara Wieś, ul. Krasińskiego oraz ul. Słowackiego w miejscowości Dankowice;
 • Rozbudowa części magazynowej istniejącego budynku handlowo-magazynowego Fabryki Narzędzi „GLOB” przy ulicy Jana III Sobieskiego w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Latosińskiego w Wilamowicach, woj. śląskie;
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych  przy ulicy  Górnej w miejscowości Libiąż, woj. małopolskie”
 • Przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy  Głębokiej  w miejscowości Myślachowice, woj. małopolskie;
 • Przebudowy boiska sportowego ZSO Pawłowice przy ul. Pukowa 5 w miejscowości Pawłowice, woj. śląski;
 • Budowa boiska przyszkolnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z siłownią zewnętrzną i street workaotem na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera, woj. śląskie;
 • Budowa, rozbudowa kompleksu obiektów sportowych przy zespole szkół podstawowo – gimnazjalnych w Piotrowicach przy ulicy Andrychowskiej 222;
 • Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS w Sułkowicach Łęgu;
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska w obrębie szkoły podstawowej przy ulicy Księdza Jana Pajdy 100 w miejscowości  Książenice, woj. śląskie;
 • Przebudowa boiska sportowego ZSO Pawłowice przy ul. Pukowca 5;
 • Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w miejscowości Zaborze, woj. małopolskie;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0+000,00 do 0+995,00;
 • Budowa warsztatu samochodowego na działce nr 479/1 przy ulicy Bielskiej w miejscowości Międzyrzecze Górne, woj. śląskie;
 • Budowa parkingu przy ulicy Podzamcze w Bestwinie;
 • Przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy  Przyrodniczej w miejscowości Libiąż, woj. małopolskie;
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilamowicach na odcinku od km 0+688,00 do km 1+000,00 – Etap I;
 • Przebudowa odcinka ulicy Akacjowej (droga gminna publiczna nr 601702K) w miejscowości Balice, woj. małopolskie – etap II w km 0+000 – 0+420;
 • Przebudowa ulicy Kościuszki – „ślepa” w miejscowości Trzebinia, woj. małopolskie;
 • Przebudowa odcinka drogi ul. Grottgera i ul. Gierymskiego w Chrzanowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa sieci gazowej;
 • Przebudowa ulicy Smolnej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Rozbudowa pawilonu handlowego LIDL o pomieszczenia piekarni – strefa odpieku pieczywa;
 • Budowa budynku mieszkalno – usługowego na działce nr 4176 przy ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Kęty, woj. małopolskie.
 • Remont placu przy ulicy Krakowskiej w rejonie nr 111, 109 w miejscowości Andrychów, woj. małopolskie;
 • Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w miejscowości Trzebinia, woj. małopolskie – etap II;
 • Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne;
 • Badanie modułu odkształcenia na docelowej warstwie podbudowy platformy pod żuraw wieżowy SMK 108/1 na terenie budowy zlokalizowanej przy ulicy Urodzajnej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Badanie modułów odkształcenia na pośredniej warstwie podbudowy (nasypu budowlanego) pod parkingi i drogi dojazdowe na działce nr 2957/7, 5447/1, 2956/3 przy ulicy Bielskiej b.n. w miejscowości Kozy, woj., śląskie;
 • Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1741K – ul. Długa w Targanicach (od mostu na ul. Kościelnej do ul. Dobrej);
 • Budowa budynku klubu kajakowego przy ul. Nad Wisłą w miejscowości Czechowice – Dziedzice, woj. śląskie;
 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu, woj. śląskie;
 • Położenie i wymiana nawierzchni przy budynku Poczty Głównej przy ul. Dolnych Wałów 8 w miejscowości Gliwice, woj. śląskie;
 • Rozbudowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Polance Wielkiej;
 • Docieplenie i remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 74. Budowa małej architektury. Przebudowa placu utwardzonego;

 

Opinie geotechniczne:

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 83 opracowania na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 24 opracowań na terenie Republiki Czeskiej;
 • Budowa hali produkcyjno – usługowo – magazynowej wraz z częścią socjalno – biurową, z zewnętrznymi instalacjami zasilającymi, drogami i parkingami na działkach nr 18 i 386/20 obr. Bieruń Stary w Bieruniu  przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach.
 • Budowa hali produkcyjno – magazynowej  z częścią biurową „ZABI” Sp. z o.o. przy ul. Dworskiej 22 w miejscowości Czaniec, woj. śląskie;
 • Budowa hali produkcyjnej na działce nr 1610/154 przy ul. Batorego w miejscowości Andrychów, woj. małopolskie;
 • Budowa instalacji wytwórni mas bitumicznych  w  miejscowości Barwałd Dolny, woj. małopolskie
 • Budowa budynku magazynowego na działce nr 3146/227 przy ul. Junackiej b.n. w miejscowości Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie;
 • Rozbudowa budynku zakładu produkcyjnego o cześć magazynowo – biurową przy ulicy Komorowickiej 35 w  miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa domu weselnego na działce nr 1266 i 1267 przy ulicy Żywieckiej w miejscowości Kobiernice, woj. śląskie;
 • Budowa zespołu budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektu małej gastronomii na działkach nr 1835/1, 1836/1, 2119/5 w miejscowości Szczyrk, woj. śląskie;
 • Budowa budynku usługowego i zjazdu na działce nr 721/5, 720/9 i 692/53 przy ulicy Metalowców / Lenartowicza w miejscowości Andrychów, woj. małopolskie;
 • Rozbudowa przychodni okulistycznej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 51/6, obręb Straconka przy ulicy Górskiej 19  w miejscowości  Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa budynku rybaczówki jako zaplecza gospodarczo rekreacyjnego wraz z altaną grillową oraz zagospodarowaniem terenu dla stowarzyszenia wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” na działkach nr 685/150, 685/151 przy ulicy Św. Czechowickiej w miejscowości Kaniów,  woj. śląskie;
 • Przebudowa Drogi Powiatowej 5021 (ulicy Turskiej w Mszanie, ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica – Grzegorzowice, woj. śląskie;
 • Przebudowa drogi dojazdowej do obiektów religijnych oraz Ośrodka Kultury w Gołkowicach – przebudowa ulicy Polnej w Godowie i ul. Cmentarnej wraz z ul. Wyzwolenia w Gołkowicach”;
 • Remont ulicy Marzanny w miejscowości Czechowice – Dziedzice  woj. śląskie;
 • Remont ulicy Braci Koźbów w miejscowości Czechowice – Dziedzice  woj. śląskie;
 • Rozbudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie – budowa chodnika;
 • Rozbudowa ulicy Komorowickiej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie – budowa chodnika;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica – Grzegorzowice, woj. śląskie;
 • Przebudowa skrzyżowania ulicy Ogrodniczej z ulicą Rolną wraz ze zjazdami na posesje prywatne w miejscowości Mnich, woj. śląskie;
 • Przebudowa parkingu przy ulicy Partyzantów w miejscowości Ustroń, woj. śląskie;
 • Modernizacja ulicy Żytniej w miejscowości Rydułtowy, woj. śląskie;
 • Budowa parkingu przy ulicy Paderewskiego w  miejscowości Bielsko – Biała, woj. Śląskie;
 • Budowa fragmentu ulicy Wesołej  w miejscowości Bielsko-Biała,  woj. śląskie;
 • Budowa miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu ze śmietnikiem przy ulicy pl Filaka 10 w miejscowości Katowice, woj. śląskie;
 • Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych. Przebudowa ulicy Złotej w Ustroniu wraz z budową odwodnienia. Dotyczy przebudowy ulicy;
 • Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych. Przebudowa ulicy Złotej w Ustroniu wraz z budową odwodnienia. Dotyczy budowy zbiornika;
 • Koncepcja rozbudowy Muzeum Drukarstwa na działce nr 62/2 przy ulicy Głębokiej 50 w miejscowości Cieszyn, woj. śląskie;
 • Budowa trzech budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej na działce nr 1743/67  przy ulicy Odrowąża w miejscowości Bielsko – Biała , woj. śląskie;
 • Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku (warsztatu) na część biurowo-socjalną z rozbudową o część warsztatową w Mazańcowicach przy ul. Poligonowej na dz. nr 1143/4, 1143/5, 1141/5;
 • Przebudowa fragmentów drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w miejscowości Wilczkowice i Skidzin,  woj. małopolskie;
 • Przebudowa parkingu zlokalizowanego  na działce nr 187/15 przy Karola Miarki  w miejscowości Zaborze, woj. śląskie;
 • Rozbudowa parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ulicy Staropolskiej z ulicą Myśliwską, w miejscowości  Kończyce Małe woj. śląskie;
 • Rozbudowa istniejącego budynku handlowego na działce nr 1970/16 przy ulicy Sobieskiego 420 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Budowa wierzy oświetleniowej na fundamencie z funkcją monitoringu boiska piłkarskiego oraz radiowym przyłączem internetu WIFI na działce nr pgr 483/6 przy ulicy Skoczowskiej w miejscowości Landek, woj. śląskie;
 • Przebudowa wraz z budową nowego połączenia ulicy Stefczyka w miejscowości Brzeszcze, woj. małopolskie;
 • Budowa 6 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych A,B,C,D,E,F wraz z garażami na działce nr 587/49 przy ulicy Przyjaźni  w  miejscowości Mikołów, woj. śląskie
 • Budowa 3 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych A, B,C wraz z garażami na działce nr 3173/63 przy ulicy Księdza Tomasza Mamzera w  miejscowości Gostyń, woj. śląskie;
 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami na samochód osobowy na działkach nr 4312/49, 4312/49, 4313/49, 4314/49, 4315/49, 4316/49 oraz 4317/49 przy ulicy Wiśniowej w miejscowości Gostyń, woj. śląskie;
 • Budowa garaży blaszanego na działce nr 905/1  przy ulicy Beskidzkiej 21 w miejscowości Porąbka, woj. śląskie;
 • Dobudowa klatki schodowej  do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr  1351/7  przy ulicy Działowej 12A w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie;
 • Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku byłego lokalu gastronomicznego na budynek mieszkalny przy ulicy Mała Puszcza 41 w miejscowości Porąbka, woj. śląskie. DOTYCZY BUDOWY KOTŁOWNI;
 • Utwardzenie placu manewrowo – szkoleniowego przy OSP Dziedzice na działce nr 93 przy ul. Strażackiej 1 w Czechowicach-Dziedzicach;
 • Zarurowanie rowu przy ulicy Podleśnej w Gminie Chybie wraz z odbudową pobocza jezdni;
 • Określenie warunków gruntowo – wodnych w miejscu projektowanej studni chłonnej na działce 304/5  przy ulicy Żarnowiec w miejscowości Brenna, woj. śląskie;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w miejscu wykonanego otworu badawczego na działce nr 5907  przy ulicy Pod Grapą w miejscowości Łodygowice, woj. śląskie;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych na potrzeby wykonania ekspertyzy technicznej budynku Patomorfologii (chłodni) przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych na potrzeby zakupu działki nr 2167/2 i 2172/2 przy ulicy Łowieckiej w miejscowości Bielsko – Biała, woj, śląskie;

 

ROK 2016

Dokumentacje Geologiczno – Inżynierskie i Projekty Robót Geologicznych :

 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla rozbudowy Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ulicy Wyzwolenia 18 w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla budowy budynku usługowo – handlowego na działce nr 4359/60 przy ulicy Piekarska 74 w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie.

Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego i Projekty Geotechniczne :

 • Rozbudowa i przebudowa, zmiana elewacji oraz budowa fundamentów pod centrale wentylacyjne istniejącego obiektu Centrum Sprzedaży Fiat;
 • Budowa obiektów mostowych na rzece Żylica w gminie Buczkowice;
 • Przebudowa zaplecza techniczno – gospodarczego Hotelu VIENNA na działce nr 134/7,196/25,169/26 przy ulicy Bystrzańskiej 48 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania  na funkcję usługowo – handlową na działce nr 480/27, 480/29, 480/30, 480/26 przy ul. Bystrzańskiej 92 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Przebudowa i nadbudowa budynku na cele usługowo – mieszkalne na działce nr 1070 przy ulicy Wyspiańskiego 13 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Przebudowa przepustu drogowego przy ulicy Zawale w miejscowości Chocznia;
 • Budowa mostu na potoku Choczenka w miejscowości Chocznia;
 • Budowa budynku biurowo – usługowego na  działce nr 3601/1 w miejscowości Wieprz;
 • Budowa schroniska górskiego „WIDOK NA TATRY” w miejscu istniejących fundamentów – pozostałości po spalonym schronisku „Widok na Tatry” wraz z obiektami towarzyszącymi  na działce nr 14  w miejscowości Wilkowice;
 • Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego pawilonu usługowego z kawiarnią i pokojami gościnnymi na hotel 3 gwiazdkowy z restauracją zlokalizowany w Wiśle przy ul. 11go listopada 36 na działce nr 3470/48;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, zjazdem na posesję oraz przyłączami na działce 166/14 przy ulicy Czeladniczej w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa hali na działce nr 2246/10 w miejscowości Mazańcowice;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w południowo zachodniej części działki nr 4359/60 przy ulicy Piekarskiej 74 w miejscowości Bielsko-Biała
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w rejonie wjazdu na działkę nr 4359/60 przy ulicy Piekarskiej 74 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 341/12, 341/21, 341/7, 323/4 przy ulicy Kierowej w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Budowa kondensatora na terenie Innowacyjnego Zakładu Odzysku Energii z odpadów komunalnych i przemysłowych przy ulicy Energetyków 32 w miejscowości Jastrzębie – Zdrój, woj. śląskie;
 • Adaptacja istniejącej hali pod Zakład Nośników Energetycznych na terenie Innowacyjnego Zakładu Odzysku Energii z odpadów komunalnych i przemysłowych przy ulicy Energetyków 32 w miejscowości Jastrzębie – Zdrój, woj. śląskie – ETAP II;
 • Budowa hali pod Zakład Nośników Energetycznych na terenie Innowacyjnego Zakładu Odzysku Energii z odpadów komunalnych i przemysłowych przy ulicy Energetyków 32 w miejscowości Jastrzębie – Zdrój, woj. śląskie – ETAP II;
 • Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej na połączeniu ulic Grażyńskiego i Komorowickiej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie

Nadzory budowlane :

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 49 nadzorów na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 21 nadzorów na terenie Republiki Czeskiej;
 • Budowa Galerii Handlowego przy ulicy Ustrońskiej w miejscowości Wisła;
 • Budowa centrum badawczego na działce nr 2450/11 przy ulicy Stolarskiej w miejscowości Żywiec;
 • Budowa budynku handlowo-usługowego na działce nr 3188/105 przy ulicy Legionów w miejscowości Czechowice-Dziedzice
 • Budowa dróg, parkingów, chodników, odwodnienia i oświetlenia na terenieosiedla Awaryjnego w miejscowości Skawina – ETAP I
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działcenr 1909/51 w miejscowości Twardorzeczka;

Ochrona środowiska :

 • Badania gruntu we wschodniej części działki nr 84 przy ulicy Międzyrzeckiej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie pod kątem zawartości wybranych metali i związków chemicznych

Opinie geotechniczne:

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 64 opracowania na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 12 opracowań na terenie Republiki Czeskiej;
 • Rozbudowa ulicy wyzwolenia w miejscowości Jastrzębie Zdrój;
 • Budowa 7 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na działce nr 1032/22 przy ulicy Bestwińskiej w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie
 • Przebudowa Drogi Powiatowej nr 4484S  ulicy Przeczniej w Kozach;
 • Rozbudowa istniejącego obiektu szpitalnego – budynek nr 2 przy ulicy Modrzewiowej 22 w miejscowości Kraków;
 • Przebudowa Drogi Powiatowej 2602s – ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania  z ul. Bielską i Zalesie;
 • Rozbudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w miejscowości Jastrzębie Zdrój;
 • Rozbudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w miejscowości Jastrzębie Zdrój. Dotyczy budowy parkingu w rejonie projektowanego rowu otwartego;
 • Budowa drogi dla skomunikowania terenów byłych szybów zachodnich z ulicą Moszczańską w miejscowości Mszana;
 • Budowa osiedle budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na działce nr 819/29, 821/29, 823/29, 820/29, 822/29, 824/29 przy ulicy Gajowej w miejscowości Żory;
 • Budowa dwóch budynków handlowo – usługowych przy ulicy 3 Maja oraz Żwirki i Wigury w miejscowości Kęty;
 • Budowa hali produkcyjno – magazynowej na terenie Bielskiego Parku Technologii Lotnictwa i Innowacji przy ulicy Stefana Kóski 43 w miejscowości Kaniów;
 • Przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku produkcyjno – magazynowego o cześć biurową na terenie PREFABET  Sp z o.o. przy ulicy Żywieckiej 118 w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego     na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przy ulicy Piotra Skargi 9 w miejscowości  Bielsko – Biała, ETAP II – dobudowa windy i zmiana sposobu użytkowania I piętra;
 • Budowa laboratorium analitycznego na działce nr 12/17, 12/33 i 12/25 przy ulicy Wesołej – Cichej w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Przebudowa przepustu drogowego na cieku R – 2 w ciągu ulicy Cichej w miejscowości Czechowice – Dziedzice;
 • Adaptacja istniejącej hali pod Zakład Nośników Energetycznych na terenie Innowacyjnego Zakładu Odzysku Energii z odpadów komunalnych i przemysłowych przy ulicy Energetyków 32 w miejscowości Jastrzębie – Zdrój, woj. śląskie. Dotyczy wykonania odkrywek wybranych stóp fundamentowych;
 • Budowa hali produkcyjno – magazynowej na terenie Bielskiego Parku Technologii Lotnictwa i Innowacji  przy ulicy Stefana Kóski 43 w miejscowości Kaniów, woj. śląskie;
 • Budowa fundamentu pod prasę THM na terenie Autoneum Poland Sp. z o.o. przy ulicy Owsianej 60A w miejscowości Katowice;
 • Budowa budynku warsztatu samochodowego,  na działkach nr 2797/9 i 2797/11 przy ul. Wrzosowej w miejscowości Czechowice – Dziedzice;
 • Budowa kurnika na działce nr 390/16  przy ulicy Kurniki w miejscowości Pisarzowice;
 • Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego Sienkiewicza – Sienkiewicza z ulicą Cmentarną w miejscowości Radlin;
 • Wykonanie odwiertów geologicznych w celu określenie konstrukcji posadzki w wybranych punktach centrum handlowego przy ulicy Gliwickiej 45 w miejscowości Rybnik;
 • Budowa parkingu przy ul. Fryderyka Engels w miejscowości Rydułtowy;
 • Przebudowa przepustu drogowego na cieku Gzel w ciągu ulicy Niewiadomskiej w miejscowości Rydułtowy;
 • Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ulicy Bielskiej 58 i 58A w miejscowości Cieszyn, woj. śląskie;
 • Budowa parkingu przy ul. Fryderyka Engels w miejscowości Rydułtowy;
 • Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w miejscowości Rydułtowy;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych podłoża na potrzeby utwardzenia wybranego fragmentu działki nr 561/1 na terenie Doka Polska Sp. z o.o. przy ulicy Towarowej 8 w miejscowości Siemianowice Śląskie;
 • Budowa garażu na działce nr 726/1 i 726/2 przy ulicy  Wesołej 7  w miejscowości Targanice;
 • Rozbudowa ulicy Źródlanej w miejscowości Ustroń;
 • Rozbudowa ulicy Lipowej w miejscowości Ustroń;
 • Przebudowa dróg na oczyszczalni ścieków Ruptawa w miejscowości Jastrzębie Zdrój
 • Określenie warunków gruntowo – wodnych w rejonie otworu badawczego na działce nr 13/8 przy ulicy Groblowej w miejscowości Zebrzydowice;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych na działce 2883/17 przy ulicy  Legionów w miejscowości Czechowice – Dziedzice – ETAP I
 • Przebudowa nawierzchni ul. Tuwima z odwodnieniem, miejscami postojowymi i elementami uspokojenia ruchu w miejscowości Jaworzno;
 • Przebudowa drogi łączącej ul. M. Strzody – W. Wróblowieckiego jako drogi jednojezdniowej o kategorii D na długości ok. 230 m. w miejscowości Rydułtowy;
 • Budowa placu składowego przy ulicy Rudawka 96 w miejscowości  Bielsko – Biała, woj. śląskie w ramach inwestycji:„Panattoni Park Bielsko – Biała III – Rozbudowa hali magazynowo – produkcyjnej;
 • Przebudowa Zjazdów z Zespole Szkół w Zebrzydowicach z DW 937 – ulica Kochanowskiego wraz z układem komunikacyjnym wewnątrz terenu szkolnego pomiędzy drogą wojewódzką i ulicą Kasztanową w miejscowości Zebrzydowice;
 • Budowa chodnika oraz stanowiska składowania materiałów komunalnych przy budynku Podwale 53 – 59 w miejscowości Jaworzno  woj. śląskie; Budowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 (ulica Jastrzębska) w miejscowości Hażlach, woj. śląskie;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w miejscowości Skidziń, woj. małopolskie
 • Budowa budynku usługowego z częścią magazynową na działce nr 493/3  przy ulicy Bielskiej w miejscowości Międzyrzecze Górne;
 • Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w wybranym fragmencie  działki 4949/428 przy ulicy Katowickiej w miejscowości Pszczyna, woj. śląskie;
 • Określenie warunków gruntowo – wodnych w rejonie projektowanej studni chłonnej na działce nr 3789/1 przy ul. Widok w miejscowości Kęty;
 • Budowa dwóch budynków handlowo – usługowych przy ulicy 3 Maja oraz Żwirki i Wigury w miejscowości Kęty;
 • Rozbudowa istniejącego budynku na działce nr 1679/1 przy ulicy Widokowej 662 w miejscowości Rudzica;
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych  na działce 2332/4 i w północnej części działki nr 2337/11 przy ulicy Wiejskiej w miejscowości Inwałd

 

ROK 2015

Dokumentacje Geologiczno – Inżynierskie i Projekty Robót Geologicznych :

 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
 • Określenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża budowy budynku biurowo-usługowego, siedziby banku wraz z infrastrukturą przy ul. 11 listopada w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z częścią usługową wg projektu indywidualnego na działce nr 775 przy ulicy Wspólnej w miejscowości Skoczów

Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego i Projekty Geotechniczne :

 • Odbudowa mostu kolejowego w km 1,529 linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce nad rzeką Radoń w miejscowości Goleszów;
 • Odbudowa mostu kolejowego w km 81,205 linii nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny nad rzeką Czarna Przemsza w miejscowości Sosnowiec;
 • Budowa kaplicy cmentarnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Franciszkańskiej w miejscowości Rychwałd;
 • Budowa mostu nad potokiem Straconka w miejscowości Bielsko – Biała, woj. śląskie;
 • Rozbudowa budynku hali magazynowej  przy ul. Rudawka 88 w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Grawerskiej w miejscowości Bielsko-Biała;

Nadzory budowlane :

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 40 nadzorów na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 21 nadzorów na terenie Republiki Czeskiej;
 • Adaptacja jednostki wojskowej na Zakład Karny w miejscowości Poręba koło Zawiercia;
 • Budowa wytwórni betonu towarowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Nowolipki w miejscowości Kraków;
 • Rozbudowa hali 3ABC na działce nr 3564/4 i 3564/5 na terenie Fiat Auto Poland;
 • Przebudowa ulicy bocznej od ul. J. Dąbrowskiego w Andrychowie;
 • Budowa wiaty rozładunkowej od strony wschodniej haki 41 na terenie zakładu F.A.P Bielsko – Biała;
 • Budowa hali magazynowej – magazyn surowców i wyrobów gotowych na terenie Nemak Poland Sp z o.o. przy ulicy Komorowickiej 53 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Budowa budynku produkcyjno – biurowego firmy AIUT wraz z zapleczem przy ulicy Wyczółkowskiego 113 w miejscowości Gliwice;
 • Budowa fundamentu – Parpas xs107 na obiekcie nr 10 (Narzędziownia) na terenie Nemak Poland Sp z o.o. przy ulicy Komorowickiej 53 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Przedłużenie ścieżki rowerowej wokół lotniska w miejscowościBielsko – Biała;
 • Przebudowa i rozbudowa kamienicy na biuro/hotel z usługami i gastronomią przy ulicy Ks. Stojałowskiego 43 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Budowa dwóch budynku mieszkalnych, jednorodzinnych przy ul. Promienistejw miejscowości Bystra;
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego dla działki przy ulicy Wacława Olszaka 8 w miejscowości Cieszyn;
 • Badania modułów odkształcenia na odtworzonym fragmencie ulicy Oscara Caro w miejscowości Gliwice po wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
 • Budowa basenu kąpielowego przy ulicy Widokowej 9 w miejscowości Juszczyna;
 • Przebudowa drogi wewnętrznej manewrowej wraz z parkingami i chodnikami z włączeniem do drogi gminnej;
 • Remont drogi gminnej nr 210053K – ul. Św. Floriana w Nowej Wsi na odcinku od drogi wojewódzkiej 948 do kanału „Ulga;
 • Budowa budynku wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz przekładką przyłącza gazu  przy ulicy Młyńskiej w miejscowości Pszczyna;
 • Rozbudowa zespołu pałacowo – parkowego w miejscowości Osiek;
 • Budowa kompleksu hotelowo – restauracyjnego przy ul. Stawowej w miejscowości Osiek;
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem dla samochodów osobowych  przy ulicy Podlesie w Przeciszowie;
 • Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roczynach – łącznik ulic Granicznej i Leśnej;
 • Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy ulicy Racławickiej w Sułkowicach – Bolęcinie;
 • Zmiana sposobu użytkowania hotelu na budynek mieszkalny, wielorodzinny wraz z rozbudową przy ul. Srebrnej w miejscowości Miasteczko Śląskie;
 • Przebudowa odcinka ul. Hutniczej w Trzebini;
 • Budowa drogi dojazdowej ul. Jagodowej w Trzebini;
 • Budowa budynku biurowo – magazynowego z mieszkaniem i portiernią w Tychach, ul. Czarna;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  przy ul. Chopina w miejscowości Nakło;
 • Wykonanie fundamentów podpór kanałów airquenching 2  na terenie Nemak Poland Sp z o.o. przy ulicy Komorowickiej 53 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Badanie modułów odkształcenia na docelowej warstwie podbudowy pod fragment posadzki na terenie hali Palserwis Sp. z o.o. przy ul. Towarowej w miejscowości Mikołów;
 • Przebudowa drogi bocznej od ulicy na osiedle Praciaki w Rzykach;
 • Przebudowa drogi gminnej K510306 ul. Łąkowa w Polance Wielkiej;
 • Budowa fundamentów odpylni pieców topialnych na wydziale SC na terenie Nemak Poland Sp z o.o. przy ulicy Komorowickiej 53 w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie;    

Opinie geotechniczne:

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 44 opracowania na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 17 opracowań na terenie Republiki Czeskiej;
 • Przebudowa ciągu drogi powiatowej 2627S (ul. Tuwima    w Kaczycach Dolnych i ulicy Korczaka w Kończycach Małych) na odcinku około 3,2 km do granicy państwa z Republiką   Czeską w kierunku DW 933
 • Rozbudowa Stacji Paliw Shell przy ulicy Warszawskiej w miejscowości Brudzowice;
 • Budowa budynku pawilonu handlowo-usługowo-biurowego przy  ul. Kustronia w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Budowa wieży telekomunikacyjnej to transmisji szerokopasmowego internetu (szczyt góry Świniorka) w miejscowości Brenna;
 • Budowa zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Zwierzynieckiej w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Budowa budynku biurowego przy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Będzin;
 • Przebudowa ulicy Jeździeckiej w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa budynku pawilonu handlowo – usługowo – biurowego  przy ul. Kustronia w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Przebudowa ulicy Karpackiej w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa istniejących i budowa nowych dróg manewrowych wraz z odwodnieniem na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego, przy ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku-Białej;
 • Przebudowa ulicy Księdza Jana Kusia w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Zwierzynieckiej w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicą Witosa w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa wieży telekomunikacyjnej do transmisji szerokopasmowego internetu (rejon szczytu Góry Błatnia) w miejscowości Brenna;
 • Budowa wieży telekomunikacyjnej do transmisji szerokopasmowego internetu (szczyt Góry Świniarka) w miejscowości Brenna;
 • Przebudowa Placu Niemczyka w miejscowości Bielsko – Biała wraz z przebudową fragmentu ulicy Olimpijskiej;
 • Rozbudowa ulicy Konnej w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa wieży telekomunikacyjnej do transmisji szerokopasmowego internetu  przy ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Bystra;
 • Przebudowa ulicy Okrężnej od skrzyżowana ulicy Teligi  do ulicy Bielskiej w miejscowości Chybie
 • Budowa budynku parterowego  przy ul. Legionów 240 w miejscowości Czechowice–Dziedzice;
 • Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkól w miejscowości Dankowice;
 • Budowa hali magazynowej przy ulicy Gagarina w miejscowości Jastrzębie Zdrój;
 • Przebudowa ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie wraz z ulicą Pionierów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Św. Wojciecha do skrzyżowania z ulicą Wilkoszyn;
 • Przebudowa ulicy Małej w miejscowości Oświęcim;
 • Budowa budynku wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz przekładką przyłącza gazu przy ulicy Młyńskiej w miejscowości Pszczyna;
 • Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Piekary Śląskie;
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Potok w Skoczowie;
 • Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z odwodnieniem w miejscowości Piekary Śląskie;
 • Budowa dwóch hal usługowo – magazynowych z zapleczem socjalnym  przy ul. Kosów w miejscowości Studzienice;
 • Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Drewnianej w miejscowości Racibórz;
 • Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Kowalskiej w miejscowości Racibórz;
 • Przebudowa ulicy Ligonia w miejscowości Rydułtowy;
 • Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  przy ulicy Głębce 21 w miejscowości Wisła;
 • Remont gazociągu relacji Oświęcim – Radlin w miejscowości Żory Osiny;
 • Określenie warunków gruntowych w wybranych rejonach wałów oraz koryt dwóch stawów rybnych w miejscowości Wieprz k. Żywca, woj. śląskie

ROK 2014

Dokumentacje Geologiczno – Inżynierskie i Projekty Robót Geologicznych :

 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla rozbudowa hali 3ABC o część biurowo – produkcyjno – magazynową wraz ze stacją transformatorową, rozdzielnią ciepła, fundamentami pod centrale grzewcze i parkingami  na terenie Fiat Auto Poland przy ulicy Grażyńskiego 141 w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża pod budowę trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz budowę budynku usługowo – biurowego przy ulicy Gen. Andersa i Gen. Józefa Kustronia w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2624S – ul. Frysztacka w Cieszynie, na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyn, na długości ok 1,20 km.
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Skalica w miejscowości Ustroń;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz muru oporowego przy ulicy A. Brody w miejscowości Ustroń

Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego i Projekty Geotechniczne :

 • Budowa niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą gimnastyczną przy ul. Cmentarnej w miejscowości Kozy;
 • Budowa integracyjnego przedszkola przy ulicy Akacjowej w miejscowości Kozy;
 • Rozbudowa istniejącego obiektu pensjonatowego położonego  w miejscowości Korbielów;
 • Budowa budynku oraz komina odsiarczania i odazotowania spalin z kotła nr 9 w Synthos Dwory w miejscowości Oświęcim;
 • Budowa oczyszczalni ścieków dla „Nowej Wsi”w gminie Lubomia;
 • Budowa hali produkcyjno – magazynowej z przyległym budynkiem socjalno – biurowym przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie w miejscowości Zator;
 • Budowa hali magazynowej przy ul. Legionów w miejscowości  Bielsko – Biała;
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalno -usługowego przy ul. Przybyły  w miejscowości Bielsku-Białej;
 • Budowa budynku handlowo – usługowego przy ulicy Nowy Targ miejscowości Skoczów

 

Nadzory budowlane :

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 27 nadzorów na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 6 nadzorów na terenie Republiki Czeskiej;
 • Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórka istniejącego budynku przedszkola przy ul. Gaikowej w miejscowości Bojszowy;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX;
 • Adaptacja jednostki wojskowej na Zakład Karny w miejscowości Poręba koło Zawiercia;
 • Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-technicznym, drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi, estakadą towarową oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Browarnej / Harendy w miejscowości Żywiec;
 • Budowa i modernizacja systemu Gospodarki Wodno – Ściekowej w gminie Andrychów. Kontrakt „A” – kanalizacja sanitarna Roczyny;
 • Budowa budynku produkcyjno – biurowego firmy AIUT wraz z zapleczem przy ulicy Wyczółkowskiego 113 w miejscowości Gliwice;
 • Budowa budynku przygotowania chłodziwa z estakadą instalacyjną wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Grażyńskiego w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Przebudowa ulicy Prusa w miejscowości Andrychów;
 • Budowa budynku biurowego przy ulicy Energetyków w miejscowości Jastrzębie Zdrój;
 • Remont wraz z rozbudową obiektu targowego, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi przy ulicy Przemysłowej w miejscowości Andrychów;
 • Rozbudowa magazynu pośredniego olejów przy hali nr 23  przy ulicy Grażyńskiego w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Przebudowa ulicy Poniatowskiego w miejscowości Jaworzno;
 • Budowa parku rekreacyjnego (skatepark siłownia, miejsce gier)  w miejscowości Kozy;
 • Budowa obiektów nadleśnictwa Ustroń w miejscowości Ustroń;
 • Budowa budynku restauracji KFC DRIVE THRU w obrębie MOP Południe przy autostradzie A1 w miejscowości Wieszowa;
 • Budowa pawilonu penitencjarnego nr 2 na terenie Zakładu Karnego przy ul. Jana III Sobieskiego w miejscowości Wojkowice;
 • Przebudowa parkingu na terenie MOP Wysoka;

 

Opinie geotechniczne:

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 24 opracowania na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 12 opracowań na terenie Republiki Czeskie;
 • Rozbudowa Stacji Paliw Shell przy ulicy Warszawskiej w miejscowości Brudzowice;
 • Budowa osiedla / zespołu 20 domków jednorodzinnych w miejscowości Międzyrzecze;
 • Budowa słupa telekomunikacyjnego E18/25 do transmisji szerokopasmowego internetu  (szczyt Magórki) w miejscowości Wilkowice;
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnik z przyłączami do ulicy Budowlanych;
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybnik z przyłączami do ulicy Raciborskiej;
 • Adaptacja istniejącej hali pod Zakład Nośników Energetycznych na terenie Innowacyjnego Zakładu Odzysku Energii z odpadów komunalnych i przemysłowych przy ulicy Energetyków 32 w miejscowości Jastrzębie – Zdrój,
 • Budowa hali pod Zakład Nośników Energetycznych na terenie Innowacyjnego Zakładu Odzysku Energii z odpadów komunalnych i przemysłowych przy ulicy Energetyków 32 w miejscowości Jastrzębie – Zdrój;
 • Budowa dróg, placów manewrowych i parkingów na terenie Innowacyjnego Zakładu Odzysku Energii z odpadów komunalnych i przemysłowych przy ulicy Energetyków 32 w miejscowości Jastrzębie – Zdrój;
 • Przebudowa ulicy Oblaski w miejscowości Drogomyśl;
 • Budowa budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Bukowej w miejscowości Wisł;
 • Przebudowa ulicy Ks. Raska i Ks. Hojki w miejscowości Pstrążna;
 • Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Pstrążna;
 • Budowa ścieżki rowerowej na trasie Krzyżanowice (PL)-Pist (CZ) w miejscowościach Tworków, Bieńkowice – Bolesław wraz z modernizacją mostka dla pieszych i rowerzystów na Psinie – odcinek: Bieńkowice – Bolesław;
 • Przebudowa ulicy Radoszowskiej Bocznej w miejscowości Rydułtowy;
 • Remont drogi gminnej w km 0+000 do 1+192 (ul. Szkolna)  w miejscowości Hecznarowice oraz w km 0+000 do 0+680 (ul. Kolonia) w miejscowości Pisarzowice, woj. śląskie – powódź 2013
 • Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w miejscowości Zawiercie;
 • Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S, ul. Raciborska w miejscowości Jastrzębie;
 • Budowa drogi ulicy Jesiennej i ulicy Zimowej w miejscowości Żory;
 • Budowa ciągu pieszo – jezdnego ulicy Kojzara w miejscowości Żory;
 • Rozbudowa ulicy Akacjowej w Balicach;
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Grottgera-Warszawska wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Gliwice;
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej;
 • Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ulicy Cichej oraz Zamkowej w miejscowości Kochcice;
 • Budowa parkingu przy jednostce terenowej Tauron  przy ul. Klonowej 1 w miejscowości Lubliniec, woj. śląskie.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie  ul. Lisowickiej oraz Cegelnianej w miejscowości Lubliniec;
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ul. Cichej w miejscowości Mysłowice;
 • Przebudowa ulicy 1 Maja w miejscowości Skrzyszów;
 • Budowa placów na terenie Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Wadowickiej 4a w miejscowości Sucha Beskidzka;
 • Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Ustroń;
 • Przebudowa restauracji Casablanca przy ul. Zielonej  w miejscowości Węgierska Górka;
 • Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta przy ul. Leśnej w miejscowości Zawiercie;
 • Budowa drogi Obłok w miejscowości Zawiercie;
 • Określenie warunków gruntowo – wodnych w południowej części działki nr 290/56 przy ul. Kajzara w miejscowości Bielsko-Biała.

 

ROK 2013

Dokumentacje Geologiczno – Inżynierskie i Projekty Robót Geologicznych :

 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  przy ulicy Leśnej w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Określenie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża dla projektowanego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  przy ulicy Brzozowej w miejscowości Godziszka;

Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego i Projekty Geotechniczne :

 • Budowa dwóch budynków wielorodzinnych przy ulicy Zwierzynieckiej w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Przebudowa istniejącego parkingu zakładowego wraz z budową nowego wjazdu oraz oświetleniem i kanalizacją deszczową na terenie PG Silesia przy ul. Górniczej 60 miejscowości Czechowice-Dziedzice;
 • Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynków wodociągów w miejscowości Gdów;

Nadzory budowlane :

 • Rozbudowa Gemini Park w Bielsku – Białek;
 • Budowa i modernizacja systemu Gospodarki Wodno – Ściekowej w gminie Andrychów;
 • Dobudowa hali produkcyjnej ASK w Bielsku – Białej;
 • Budowa sali gimnastycznej przy istniejącym zespole szkolno – przedszkolnym w miejscowości Nidek;
 • Budowa hali magazynowej z częścią biurową i socjalną przy ul. Unii Europejskiej w miejscowości Oświęcim;  
 • Budowa Skateparku na Placu Krakowskim w Gliwicach;
 • Budowa budynku handlowego przy ul. Sobieskiego;
 • Budowa budynku placówki fizjoterapii przy ulicy Nadbrzeżnej w miejscowości Kozy, woj. śląskie;   
 • Budowa posadzki obiektu  nr 14 i 36 na terenie Fiat Auto Poland w miejscowości Bielsko – Biała
 • Odbiór wykopów fundamentowych obiektu nr 6 – odlewnia ciśnieniowa na terenie Nemak Poland w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa Kanalizacji Deszczowej w rejonie ul. Grabowiec i Wierzbowej bocznej w Czechowicach – Dziedzicach;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 5047 w miejscowości Lipowa;

Opinie geotechniczne:

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 14 opracowań na terenie woj. śląskiego i małopolskiego;
 • Zabezpieczenie stoku na wybranym odcinku trasy narciarskiej nr VII w Korbielowie;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1456 S w gminie Porąbka;
 • Rozbudowa hali magazynowej z łącznikiem do istniejącego budynku socjalno – biurowego  przy ulicy Międzyrzeckiej 188 w miejscowości Bielsko-Biała;
 • Przebudowa drogi powiatowej 2633S Strumień – Jasienica, od km7+855 do km 9+670;
 • Rozbudowa Drogi Powiatowej 7801s w miejscowości Jastrzębie Zdrój;
 • Budowa budynku magazynowego wraz budową instalacji wewnętrznych oraz rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Targowisko;
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej NR 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna wraz z wykonaniem muru  w miejscowości Żywiec;
 • Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 z drogą powiatową DPS 3512 (ul. Stawowa) wraz ze zmianą organizacji ruchu w miejscowości Kornowac
 • Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 z drogą powiatową DPS 3543 (ul. Pamiątki) wraz ze zmianą organizacji ruchu w miejscowości Pogrzebie;
 • Budowa ulicy Letniej w miejscowości Bieruń;
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Stawowej w Bujakowie;
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku w Kozach w rejonie ulicy Chmielowe;
 • Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Hodowców w Mazańcowicach;
 • Budowa obiektów małej architektury – ekspozycja głazów pn.”Ogródek geologiczny” na terenie Ogrodu doświadczeń w Krakowie przy al. Pokoju;
 • Budowa budynku użyteczności publicznej – namioty kuliste na terenie Ogrodu doświadczeń w Krakowie przy al. Pokoju;
 • Przebudowa drogi gminnej – ulicy Korfantego wraz z przebudową oraz rozbudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubliniec;
 • Przebudowa ulicy Czuchowskiej w miejscowości Mnich;
 • Budowa zbiornika trójkomorowego czasowo opróżnianego na wodę deszczową w miejscowości Myślenice;
 • Budowa budynku usługowego  przy  ul. Kiczyckiej w miejscowości Skoczów;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce nr 362/15 przy ulicy Falistej w miejscowości Bielsko – Biała;
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działkach nr 1697/56, 1697/57 i 1697/55 przy ulicy Rucianej w miejscowości Bielsko – Biała;

 

ROK 2012

Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego i Projekty Geotechniczne :

 • Budowa obiektu handlowo – usługowego na działce nr 498 przy ulicy Rzecznej w miejscowości Skoczów

Nadzory budowlane :

 • Remont górnej stacji wyciągu „Mosorny Groń” w miejscowości Zawoja;
 • Rozbudowa budynku handlowo – usługowego o pomieszczenia handlowo – usługowe;
 • Budowa hali magazynowej z częścią biurową i socjalną przy ul. Unii Europejskiej w miejscowości Oświęcim;
 • Budowa budynku handlowo – usługowego serwisu samochodowego ze sprzedażą części i akcesoriów samochodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zaborze;
 • Budowa wiaty magazynowej na terenie ENERSYS przy ulicy Leszczyńskiej w miejscowości Bielsko – Biała;

Opinie geotechniczne:

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – 2 opracowań na terenie woj. śląskiego;
 • Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859 K i drogą gminną 510053 K w miejscowości Nowa Wieś (gmina Kęty);
 • Budowa budynku produkcyjno – magazynowego dla przetwórstwa rolno – spożywczego w miejscowości Jawiszowice;
 • Budowa drogi dla skomunikowania terenów byłych szybów zachodnich z ulicą Moszczańską w miejscowości Mszana;
 • Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 na odcinku od ulicy Pszczyńskiej w Pawłowicach do ulicy Kościuszki w Warszowicach;
 • Odprowadzenie wód deszczowych z zespołu szkolno – przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Głównej 62 w Bąkowie. Dotyczy budowy osadnika bezodpływowego na ścieki sanitarne (szambo);
 • Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w rejonie drogi dojazdowej do ksee w dzielnicy Bzie w miejscowości Jastrzębie Zdrój,
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ulicy Piotra Skargi w miejscowości Jastrzębie – Zdrój;
 • Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza do budynku mieszkalnego przy ulicy Zielnej w miejscowości Porąbka;
 • Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 420 przy ulicy Nowe Osiedle 21 w miejscowości Skoczów;
 • Przebudowa i rozbudowa budynku niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej przy ulicy Żółkiewskiego 40 w miejscowości Bielsko – Biała;