o Analiza makroskopowa gruntu
o Analiza uziarnienia gruntu
o Określenie wilgotności naturalnej
o Określenie wilgotności optymalnej
o Określenie stopnia plastyczności, granicy płynności i plastyczności
o Określenie agresywności wód w stosunku do betonu
o Oznaczenia zawartości CaCO3
o Oznaczenia maksymalnego ciężaru objętościowego
o Obliczenie wskaźnika zagęszczenia