o Sprawozdania z nadzorów
o Odbiory wykopów fundamentowych
o Badania wskaźników zagęszczenia oraz modułów odkształcenia wszelkiego rodzaju nasypów, podsypek, zasypek i obsypek