o Projekty robót geologicznych
o Dokumentacje geologiczno – inżynierskie
o Dokumentacje badań podłoża
o Opinie geotechniczne
o Ekspertyzy
o Wiercenia i wykopy badawcze wraz z nadzorem
o Odkrywki fundamentów
o Sondowania gruntów
o Obliczanie stateczności skarp i zboczy