Firma geologiczna „GEOLOGIA JOLANTA MICHOŃ” oraz „GEOLOGIA RADOSŁAW MICHOŃ” zostały założone odpowiednio w 2012 i 2014 roku w Kozach k. Bielska-Białej.

Jesteśmy firmami geologicznymi specjalizującymi się w świadczeniu kompleksowych usług geologicznych i geotechnicznych. Wykonujmy badania dla potrzeb posadowienia wszelkiego typu obiektów budowlanych: kubaturowych, liniowych oraz drogowych i mostowych. Prowadzimy również badania gruntów w celu przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadania z dziedziny geologii inżynierskiej i geotechniki realizujemy na każdym etapie inwestycji od sprawdzenia przydatności gruntu pod zabudowę na etapie jego zakupu, po obsługę geotechniczną budowy.

 

Nasze usługi kierujemy zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla klientów indywidualnych, dbając zawsze o kompleksowość i najwyższą jakość świadczonych usług. Naszymi klientami są podmioty sektora prywatnego oraz administracji państwowej.

SPECJALNIE DLA INWESTORÓW PRYWATNYCH PRZYGOTOWALIŚMY OFERTĘ DLA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

 

Geolog
mgr Jolanta Michoń

Geolog
mgr Radosław Michoń

wiertło